કચરાપટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચરાપટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કચરો; પૂંજો.

  • 2

    કચરાપૂંજાનો ઢગલો.

કચરાપેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચરાપેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કચરો નાખવાની-ભેગો કરવાની પેટી.