કચેરીએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચેરીએ ચડવું

  • 1

    કોરટમાં ન્યાય માગવા જવું.