કચેરીએ ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચેરીએ ચઢવું

  • 1

    કોરટમાં ન્યાય માગવા જવું.