કચેરીએ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચેરીએ બેસવું

  • 1

    કચેરી પાસે બેસી દાવાઅરજી વગેરે લખી આપવાનો ધંધો કરવો.