ગુજરાતી

માં કચિત્રુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચિત્રું1કુચિત્ર2કુચિત્રું3

કચિત્રું1

વિશેષણ

 • 1

  ચૂંથાઈ ગયેલું.

 • 2

  સેળભેળ.

 • 3

  ગંદું.

મૂળ

कु+चित्र

ગુજરાતી

માં કચિત્રુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચિત્રું1કુચિત્ર2કુચિત્રું3

કુચિત્ર2

વિશેષણ

 • 1

  કદરૂપું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કચિત્રુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચિત્રું1કુચિત્ર2કુચિત્રું3

કુચિત્રું3

વિશેષણ

 • 1

  કદરૂપું.