કૂંચી બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંચી બેસવી

  • 1

    તાળાને ઉઘાડે એવી કૂંચી હોવી.