કૂચો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂચો કરવો

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક એકની એક વાત કર્યા કરવી.