કૂચો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂચો કાઢવો

  • 1

    ઠૂસ કાઢી નાખવી.