કૂચો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂચો વાળવો

  • 1

    (બોલવામાં) લોચા વાળવા; સ્પષ્ટ ન બોલાવું.