ગુજરાતી

માં કછોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કછોરુ1કછોરું2

કછોરુ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નઠારું છોકરું.

મૂળ

ક+છોરું

ગુજરાતી

માં કછોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કછોરુ1કછોરું2

કછોરું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નઠારું છોકરું.

મૂળ

ક+છોરું