ગુજરાતી

માં કુંજડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂજડો1કૂંજડો2કુંજડો3કુંજડો4

કૂજડો1

પુંલિંગ

 • 1

  માટીનાં વાસણો વેચનારો.

મૂળ

'કૂજો' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં કુંજડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂજડો1કૂંજડો2કુંજડો3કુંજડો4

કૂંજડો2

પુંલિંગ

 • 1

  કંજૂસ આદમી.

મૂળ

જુઓ કુંજડો

ગુજરાતી

માં કુંજડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂજડો1કૂંજડો2કુંજડો3કુંજડો4

કુંજડો3

પુંલિંગ

 • 1

  કંજૂસ આદમી.

 • 2

  કાછિયો.

 • 3

  માળી.

 • 4

  એક પક્ષી.

મૂળ

म. कुंजडा

ગુજરાતી

માં કુંજડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂજડો1કૂંજડો2કુંજડો3કુંજડો4

કુંજડો4

પુંલિંગ

 • 1

  કાછિયો.

 • 2

  માળી.

 • 3

  એક પક્ષી.

મૂળ

म. हिं. कुंजडा