કજારજાએ પાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કજારજાએ પાળવું

  • 1

    મોત વખતે અમલમાં આણવું.