ગુજરાતી

માં કજોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કજોડ1કજોડું2

કજોડ1

વિશેષણ

  • 1

    જોડી ન જામે એવું; અણસરખું.

ગુજરાતી

માં કજોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કજોડ1કજોડું2

કજોડું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સ્વભાવ, રૂપ કે ઉમ્મર ઇત્યાદિમાં અસમાન-અયોગ્ય જોડું (વરવહુનું).

મૂળ

ક+જોડું

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અયોગ્ય જોડી.

મૂળ

ક+જોડ