કટ્ટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કટ્ટું

વિશેષણ

  • 1

    કટ્ટર; ઘણું સખત.

  • 2

    ચુસ્ત; આગ્રહી.

  • 3

    જીવલેણ.