કુટાઈ મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુટાઈ મરવું

  • 1

    નકામા અથડાવું-ટિચાવું.