ગુજરાતી માં કટારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કટારી1કટારી2

કટારી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક બેધારું શસ્ત્ર.

 • 2

  લાક્ષણિક કટાક્ષભરી દૃષ્ટિ કે વચન.

મૂળ

सं. कट्टार, अप. दे. कटार

ગુજરાતી માં કટારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કટારી1કટારી2

કટારી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કટાર; એક બેધારું શસ્ત્ર.

 • 2

  લાક્ષણિક કટાક્ષભરી દૃષ્ટિ કે વચન.

 • 3

  એક નાનું હોડકું (સહેલ માટે).