કૂટિયું કરી નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટિયું કરી નાંખવું

  • 1

    ખૂબ ઠોકવું, પીટવું.