કૂટિયું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટિયું કાઢવું

  • 1

    ખૂબ ઠોકવું, પીટવું.