કૂટિયું કાઢી નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટિયું કાઢી નાંખવું

  • 1

    ખૂબ ઠોકવું, પીટવું.