કંટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ડૂંડામાંના બારીક કણ.

 • 2

  ડૂંડૂં.

 • 3

  તાજી ડાંગર.

મૂળ

'કણ' ઉપરથી?

કટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કેડ; શરીરનો મધ્યભાગ.

મૂળ

सं.

કુટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઝૂંપડી.

કૂટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સોકટી; કૂકરી.