કૂટી ચારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટી ચારવી

  • 1

    કૂટીની રમતમાં ચાલ ચાલવી.