કટ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કટ દઈને

  • 1

    કટ અવાજની સાથે; તરત (ભાગી જવું).