કૂટ પાંચશેરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટ પાંચશેરી

  • 1

    કર માથાફોડ.

  • 2

    કોયડો, ઉખાણું.