કંઠપાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠપાશ

પુંલિંગ

  • 1

    ગળામાં નાખવાનો દોરડાનો ગાળો-ફાંસો.

  • 2

    ગલપટ્ટો.

  • 3

    કંઠાશ્લેષ.