ગુજરાતી

માં કઠામની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કઠામ1કુઠામ2

કઠામ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કઠેકાણું; કુમળી જગા; દેખાડતાં શરમ આવે એવી જગા (શરીરની).

  • 2

    ખરાબ-કથોલી જગા.

મૂળ

ક+ઠામ

ગુજરાતી

માં કઠામની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કઠામ1કુઠામ2

કુઠામ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ખરાબ કે અયોગ્ય ઠામ.

મૂળ

કુ+ઠામ