કંઠીપગલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠીપગલું

  • 1

    વિષ્ણુના પગલાની ચકતીવાળી કંઠી.