કઠોડે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કઠોડે ચડવું

  • 1

    મુશ્કેલીમાં આવી પડવું; ખોટે કે જુદે રસ્તે ચડી જવું.