કંઠે કાંટા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠે કાંટા પડવા

  • 1

    પાણી વિના ગળું સૂકાવું.