કંઠ ખૂલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠ ખૂલવો

  • 1

    અવાજ સાફ નીકળવો.