કંઠ રૂંધાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠ રૂંધાવો

  • 1

    ગૂંગળાવું.