કંઠ સુકાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠ સુકાવો

  • 1

    ખૂબ તરસ લાગવી.