કંઠે સોસ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠે સોસ પડવો

  • 1

    પાણી વિના ગળું સૂકાવું.