કંઠે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠે હોવું

  • 1

    મોઢે હોવું, યાદ હોવું.