ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કડુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વનસ્પતિ-ઔષધિ.

મૂળ

सं. कटुक, प्रा. कडु

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કડે2

અવ્યય

 • 1

  કને; પાસે.

 • 2

  તરફ.

મૂળ

म.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કંડૂ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચળ; ખંજવાળ.

 • 2

  ખસ; ખૂજલી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કુંડ

પુંલિંગ

 • 1

  જમીન ખોદી બાંધેલો ખાડો (યજ્ઞ માટેનો); વેદી.

 • 2

  પાણી માટેનો પાકો પગથિયાંવાળો હોજ.

 • 3

  કુંડના આકારનું પાત્ર.

 • 4

  બલિ આપવાની જગા.

 • 5

  કૂંડી; નાનો હવાડો.

 • 6

  ખાડો.

 • 7

  કુંડપુત્ર; (સધવાના) વ્યભિચારથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કૂંડું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કુંડ જેવું પહોળા મોંનું નાનુંમોટું શકોરું.

 • 2

  ફૂલઝાડ વાવવાનું એવું પાત્ર.

 • 3

  કૂંડાળું.

મૂળ

सं. कुंड

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક વાર ખાંડેલી ડાંગર; કરડ.

 • 2

  ગણીને અપાતી વસ્તુ ઉપર સેંકડે અપાતો વધારો.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કેડે

અવ્યય

 • 1

  પૂંઠે; પાછળ.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કેડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પગરસ્તો.

 • 2

  પીછો; પૂંઠ.

 • 3

  છેડો; અંત.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કડ

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી કમર; કેડ.

ગુજરાતી

માં કડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડ1કડ2કડ3

કડ

અવ્યય

 • 1

  એવો અવાજ કરીને.

મૂળ

રવાનુકારી