કડકડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડકડતું

વિશેષણ

 • 1

  કકડતું; ઘણું જ તપી ગયેલું; ઊકળતું.

 • 2

  ચોખ્ખું અને ઇસ્ત્રીવાળું (કપડું).

 • 3

  આકરી–ધ્રુજાવે એવી (ટાઢ).

કડકડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડકડતું

વિશેષણ

 • 1

  (કકડવું-વ૰કૃ૰) ઘણું જ તપી ગયેલું; ઊકળતું.

 • 2

  ચોખ્ખું અને ઇસ્ત્રીવાળું (કપડું).

 • 3

  આકરી-ધ્રુજાવે એવી (ટાઢ).