ગુજરાતી માં કડકાશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કડકાશ1કડકાશ2

કડકાશ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કડકતા.

 • 2

  નાણાંની તાણ; તંગી.

ગુજરાતી માં કડકાશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કડકાશ1કડકાશ2

કડકાશ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કડકતા.

 • 2

  નાણાંની તાણ.