કડકા-બાલૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડકા-બાલૂસ

વિશેષણ

  • 1

    કડકબંગાળી; સાવ ખાલી; નિર્ધન.