કડેડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડેડાટ

અવ્યય

  • 1

    સપાટાબંધ.

મૂળ

રવાનુકારી