કેડના મંકોડા રહી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડના મંકોડા રહી જવા

  • 1

    (મારથી કે થાકથી) કેડો ભાગી જવી.