કેડના મંકોડા વછૂટી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડના મંકોડા વછૂટી જવા

  • 1

    (મારથી કે થાકથી) કેડો ભાગી જવી.