ગુજરાતી

માં કડલુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલું1કુડલું2કુંડલ3

કડલું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પગનું એક ઘરેણું; કલ્લું.

ગુજરાતી

માં કડલુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલું1કુડલું2કુંડલ3

કુડલું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કુલ્લું.

ગુજરાતી

માં કડલુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલું1કુડલું2કુંડલ3

કુંડલ3

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કાને પહેરવાનું એક ઘરેણું.

મૂળ

सं.