કડવાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડવાટ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    કડવો સ્વાદ.

  • 2

    લાક્ષણિક લાગણીઓની-સંબંધની કટુતા.