કડવી આંખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડવી આંખ

  • 1

    નાપસંદગી કે ઈર્ષાની નજર.