ગુજરાતી

માં કડવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કેડવો1કડવો2કડવો3

કેડવો1

પુંલિંગ

  • 1

    વારસ; ફરજન.

ગુજરાતી

માં કડવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કેડવો1કડવો2કડવો3

કડવો2

પુંલિંગ

  • 1

    પાટીદારની એક જાતનો માણસ.

ગુજરાતી

માં કડવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કેડવો1કડવો2કડવો3

કડવો3

પુંલિંગ

  • 1

    કરવડો; નાળચાવાળો લોટો.

મૂળ

જુઓ કરવો