ગુજરાતી માં કડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કડવો1કડવો2

કેડવો1

પુંલિંગ

  • 1

    વારસ; ફરજન.

ગુજરાતી માં કડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કડવો1કડવો2

કડવો2

પુંલિંગ

  • 1

    પાટીદારની એક જાતનો માણસ.

ગુજરાતી માં કડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કડવો1કડવો2

કડવો

પુંલિંગ

  • 1

    કરવડો; નાળચાવાળો લોટો.

મૂળ

જુઓ કરવો