કડવો ઘૂંટડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડવો ઘૂંટડો

  • 1

    અપ્રિય કે કટુ વાત કે વચન.