ગુજરાતી

માં કડસલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડસલો1કડૂસલો2

કડસલો1

પુંલિંગ

  • 1

    પડભીંતિયું.

ગુજરાતી

માં કડસલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડસલો1કડૂસલો2

કડૂસલો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઢગલો; ખડકલો.