કડાછાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડાછાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇંદ્રજવના ઝાડની છાલ.