કૂંડાળા વાળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંડાળા વાળવાં

  • 1

    ગોટાળા કરવા.