કૂંડાળું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંડાળું કાઢવું

  • 1

    મીડું-વર્તુલ કરવું, દોરવું.