કૂંડાળું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંડાળું વાળવું

  • 1

    દેવાળું કાઢવું.

  • 2

    ઘસીને ના કહેવું.